Takuu

2 vuoden takuu
• Ikkunoiden ja terassi-/parvekeovien tekninen takuu on 2 vuotta. Takuun perusteella ei korvata välillisiä kustannuksia tai vahinkoja, jotka syntyvät virheellisen käsittelyn, kunnossapidon, tai virheellisen, muun kuin tehtaan asennuspalvelun hoitaman asennuksen seurauksena.
5 vuoden takuu
• Eristyslasielementtien kosteus- ja pölytiiveystakuu on 5 vuotta asuintiloissa. Takuu ei koske lasin rikkoutumista, ellei voida selvästi todistaa sen johtuvan valmistusvirheestä. Lasipintoja ei saa maalata, eikä pintoihin saa kiinnittää kalvoja, teippejä tai tarroja, jotka voivat vaikuttaa eristyslasin kestävyyteen. Tummien tai heijastavien sälekaihtimien absorboima tai heijastama auringon lämpö ei saa aiheuttaa lämpörasitusta eristyslasille. Muilta osin noudatetaan Suomen Tasolasiyhdistys ry:n
takuuehtoja.
• Sisäpuitteen, ovilehden ja karmin tiivisteiden toimivuustakuu on 5 vuotta.
10 vuoden takuu
• Kuivissa ja normaalilämpöisissä asuintiloissa olevien, tehtaalla peittomaalattujen sisäpuolisten puuosien maalin pysyvyystakuu on 10 vuotta. Maalin pysyvyystakuu ei koske tuotteita, jotka ovat kosteissa tiloissa (sauna, pesuhuone yms.) tai tiloissa, joissa tuotteet altistuvat muutoin muille maalin pysyvyyttä tavanomaista enemmän heikentäville olosuhteille.
• Alumiiniprofiilien pulverimaalauksen pysyvyystakuu on 10 vuotta. Takuu ei koske tuotteita, jotka sijaitsevat katutasossa tai kattotasanteella tai altistuvat muutoin roiskevedelle tai muille maalin pysyvyyttä tavanomaista enemmän heikentäville olosuhteille.
• Tehtaalla peittomaalattujen ja alumiinisuojattujen kiinteiden ikkunoiden sekä parveke-/terassi- ja ulko-ovien lahoamattomuustakuu on 10 vuotta asennuspäivästä lukien edellyttäen, että tuotteiden asennus, tiivistys, ulkopuolen listoitus sekä vesipellit on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen siten, että sadevesi ja kosteus eivät pääse kulkeutumaan tuotteen tai seinän rakenteisiin ja että annettuja vuosittaisia huolto- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettu.
• Yksilehtisten parveke-/terassiovien sekä ulko-ovien suoranapysymistakuu on 10 vuotta. Takuu ei koske mustaksi, tummanharmaaksi tai tummanruskeaksi maalattuja ovia. Suoranapysymistakuu
edellyttää, että tuotteet ovat oikein säilytettyjä ja asennettuja sekä ohjeiden mukaisesti huollettuja. Takuu ei ole voimassa, mikäli oven pintaan ruuvataan, liimataan tai naulataan esim. nimikylttejä tai
ripustuskoukkuja. Takuu koskee vain ovia, jotka sijaitsevat jatkuvasti kuivissa ja lämpimissä asuintiloissa. Ovien suoruus täyttää RT-kortiston antaman suoruustoleranssin.
25 vuoden takuu
• Puualumiini-ikkunoiden puuosien lahoamattomuustakuu on 25 vuotta edellyttäen, että ikkunoiden asennus, tiivistys, ulkopuolen listoitus sekä vesipellit on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen siten, että sadevesi ja kosteus eivät pääse kulkeutumaan ikkunan tai seinän rakenteisiin. Lisäksi
takuun voimassaolo edellyttää, että ikkunarakenteen tuuletusaukkoja ei ole tukittu, eikä ilmankiertoa ole estetty ja ikkunoiden käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu.

Takuuehtojen soveltaminen
Takuu ei kata normaalia kulumista tai vikaa, joka aiheutuu valmistajasta riippumattomista syistä.
Valmistaja ei vastaa viasta, jos;
• Vika on aiheutunut sen seurauksena, että tuote on asennettu hyvän rakennustavan tai tuotekohtaisen asennustavan vastaisesti, tai tuotetta on käytetty, käsitelty tai huollettu valmistajan ohjeiden vastaisesti.
• Tuotteen käytön yhteydessä on laiminlyöty normaali huolellisuusvelvoite ja se on myötävaikuttanut vian tai sen aiheuttamien vahinkojen syntyyn.
• Vika on seurausta normaalin kosteustason (25-60 %) ylittävistä olosuhteista tai betonirakenteiden kosteudesta. Tällaisina liiasta kosteudesta johtuvina vaurioina voidaan pitää liitoskulmien aukeamista ja
porrastamista, maalin irtoamista, puuosissa olevien liimasaumojen porrastamista, käyntivälysongelmia sekä metalliosissa ilmenevää hapettumista ja ruostumista.
• Tuotetta on muutettu tai korjattu varaosilla ja/tai työmenetelmillä, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
• Tuote on ollut alttiina tavanomaisesta poikkeaville luonnonvoimille tai epätavallisille lämpö-, korroosio-tai ympäristöolosuhteille.
• Vika on aiheutunut sen seurauksena, että tuotetta ei ole varastoitu ja/tai suojattu asianmukaisesti säilytysaikana (kuljetuspakkaus soveltuu maks. 2 viikon säilytykseen), tai tuotetta ei ole suojattu
asianmukaisesti asennuksen jälkeen rakennusaikana.
• Tuote on vahingoittunut eläimen toiminnan seurauksena.
• Tuotteeseen on asennettu lisävarusteita tai varaosia, joiden sopimattomuus tai asennustapa on myötävaikuttanut vian syntymiseen.
• Ikkunoiden välitila huurtuu talon ilmanvaihdon epätasapainon vuoksi.
• Kosteus kondensoituu ikkunan sisäpintaan riittämättömän ilmankierron, ilmanvaihdon tai liiallisen sisäilman kosteuden seurauksena.
• Vika johtuu rakennuksen ja/tai rakenteiden huonosta kunnosta, niiden liikkumisesta, elämisestä tai maaperän painumisesta.
• Vahingot ja/tai kustannukset, jotka ovat syntyneet vääränlaisen käytön, virheellisen tai puutteellisen huollon ja kunnossapidon vuoksi.
• Korjaukset on tehnyt jokin muu taho kuin valmistajan valtuuttama asennuspalvelu, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu valmistajan kanssa.
Viasta ilmoittaminen
Mikäli tuotteessa ilmenee takuun piiriin lukeutuva vika takuun voimassaoloaikana, tulee virhevastuun selvittämiseksi kääntyä suoraan tuotteet myyneen myyjän puoleen kohtuullisen ajan kuluessa virheen
havaitsemisesta. Asiakkaan tulee toimia siten, että vahingot eivät aiheettomasti lisäänny